Ochrana obsahu internetových stránek

Ochrana obsahu internetových stránek

© Monika Tesarčíková, DiS.
Obsah těchto internetových stránek (především veškeré textové, obrazové, zvukové či jiné materiály publikované
na těchto internetových stránkách) podléhá ochraně dle autorského zákona, jakož i může být chráněn dalšími
právy dotčených osob. Internetové stránky či jakákoliv jejich část nesmí být zkopírována elektronickou,
mechanickou či jinou formou bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.