Magnetoterapie v humánní medicíně

Když se nová terapeutická metoda stane běžnou součástí lékařské praxe, znamená to, že se osvědčila. Což platí i o pulzní magnetoterapii. V 80. letech minulého století byly její účinky ještě předmětem výzkumů a odborných studií. Dnes jde o uznávanou neinvazivní fyzikální terapií hrazenou zdravotními pojišťovnami.

S magnetoterapií jsme se setkali už počátkem tisíciletí. Měli jsme štěstí, že jsme se už na počátku mohli učit od nejpovolanějších. Spolupracovali jsme s MUDr. Jiřím Chvojkou, CSc., díky kterému se pulzní magnetoterapie stala i v České republice oficiální léčebnou metodou. Mnoho nás naučil také MUDr. Jiří Jeřábek, CSc., který se podílel na řadě výzkumů zaměřených na magnetoterapii.

Díky nim a dalším specialistům, kteří s námi sdíleli své zkušenosti, se společnost M-Therapy stala odborným dodavatelem magnetoterapeutických přístrojů. Dnes i my pořádáme odborné přednášky a účastníme se lékařských konferencí a kongresů. Protože produktům, jež nabízíme, opravdu rozumíme.

jiri_chvojka

Zavolejte nám nebo napište. Rádi odpovíme na vaše otázky.

Spolupracující lékaři

MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

jiri_chvojka
 • Od roku 1987 byl expertem Ministerstva zdravotnictví v oblasti magnetoterapie.
 • V letech 1986–2001 byl primářem na magnetoterapeutickém oddělení v nemocnici v Městci Králové.
 • Prosadil magnetoterapii jako oficiální léčebnou metodu hrazenou pojišťovnou.
 • Od roku 1990 do roku 2015 pracoval na vývoji přístrojů UltiCARe, BioTorus, BioPulse a Theramag.
„Pulzní magnetické pole zasahuje celý organismus.
Prosazuje se ve vysokém procentu tam, kde ostatní léčebné metody nebyly účinné.“

výrok z knihy MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. MAGNETOTERAPIE V TEORII A PRAXI

MUDr. Jiří Jeřábek, CSc.

jiri_jerabek
 • Pracoval jako sekundární lékař a rozvíjel přístroje a metodiky aplikace pulzních magnetických polí. Z této aktivity vyplynuly i patenty na magnetoterapeutická zařízení. Publikované práce posléze sloužily jako podklad pro MZ k uznání magnetoterapie jako oficiální léčebné metody.
 • V letech 1983–1985 působil jako koordinátor resortního výzkumného úkolu Ministerstva zdravotnictví zaměřeného na použití pulzních magnetických polí v terapii. Výsledky výzkumu posloužily jako podklad pro zavedení magnetoterapie jako oficiální fyziatrické léčebné metody v oblasti rehabilitace a lázeňství.
 • V letech 1983–1984 spolupracoval při přípravě reprezentačních týmů juda a vzpírání na mistrovství světa. Spolupůsobil při výuce fyziologie studentů LFH UK, zejména v oblasti kardiologie.
 • Jako vědecký pracovník laboratoře ekotoxikologie na Institutu hygieny a epidemiologie Praha 10 vyvinul novou enzymatickou metodu stanovení katalázy v biologických vzorcích.
 • Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem ČSAV vyvinul analytický luminometr pro nespecifické stanovení toxických látek ve vzorcích vody a potravin. Vyvíjel luminometrickou metodu pro rychlé stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika na základě měření koncentrací ATP vzorků.
 • Spolupracoval s Ústavem hematologie a krevní transfúze při transplantaci kostní dřeně na poli stanovení aktivit acetylcholinesterázy a butyrylchlinesterázy.
 • V rámci nosného programu laboratoře spolupracoval na vývoji programu pro predikci difuse toxických mraků v rámci řešení možných havárií v chemickém průmyslu.
 • V roce 1992 jej ministr zdravotnictví dr. Bojar jmenoval ministerským poradcem pro magnetoterapii.
 • Od roku 1994 spolupracoval na různých vědeckých projektech, zejména pak na projektu EU COST 244, kde zodpovídal za epidemiologické a klinické studie elektromagnetických polí. Aktivně se zúčastňoval kongresů v Evropě, USA, Kanadě a Argentině.

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

ivo_hanke
 • FN Hradec Králové – Kardiochirurgická klinika
 • Zástupce přednosty pro hrudní chirurgii

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

tomas_uher
 • FN Brno – Klinika úrazové chirurgie
 • IC Klinika Brno

MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, CertCAAPR

mvdr-ales-tomek
 • Evropský specialista v oboru veterinární neurologie a neurochirurgie
 • Prezident Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
 • Odborný konzultant na Referenční klinice Jaggy, Brno (neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie a rehabilitace) a na klinice Prof. Dragana Lorinsona – Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, Vösendorf u Vídně.

MVDr. Jan Beránek, DipECVS, CertCAAPR, MRCVS

EBVS® European Specialist in Small Animal Surgery

jan-beranek

Jan Beránek ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do roku 1998 působil na stejné univerzitě jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na klinice malých zvířat Jaggy Brno. Od prosince 2010 do září 2020 pracoval na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii. Od konce roku 2020 pracuje na referenční klinice Kentdale Referrals. Jan získal diplom Evropské koleje veterinárních chirurgů ECVS v roce 2018. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Jeho práce je zaměřena na minimálně invazivní a endoskopickou chirurgii, rutinně se věnuje neurochirurgii a onkologické chirurgii.

Chcete využívat magnetoterapii i ve vaší lékařské praxi?