Magnetoterapie v humánní medicíně

Když se nová terapeutická metoda stane běžnou součástí lékařské praxe, znamená to, že se osvědčila. Což platí i o pulzní magnetoterapii. V 80. letech minulého století byly její účinky ještě předmětem výzkumů a odborných studií. Dnes jde o uznávanou neinvazivní fyzikální terapií hrazenou zdravotními pojišťovnami.

S magnetoterapií jsme se setkali už počátkem tisíciletí. Měli jsme štěstí, že jsme se už na počátku mohli učit od nejpovolanějších. Spolupracovali jsme s MUDr. Jiřím Chvojkou, CSc., díky kterému se pulzní magnetoterapie stala i v České republice oficiální léčebnou metodou. Mnoho nás naučil také MUDr. Jiří Jeřábek, CSc., který se podílel na řadě výzkumů zaměřených na magnetoterapii.

Díky nim a dalším specialistům, kteří s námi sdíleli své zkušenosti, se společnost M-Therapy stala odborným dodavatelem magnetoterapeutických přístrojů. Dnes i my pořádáme odborné přednášky a účastníme se lékařských konferencí a kongresů. Protože produktům, jež nabízíme, opravdu rozumíme.

jiri_chvojka

Zavolejte nám nebo napište. Rádi odpovíme na vaše otázky.

Spolupracující lékaři

MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

jiri_chvojka
 • Od roku 1987 byl expertem Ministerstva zdravotnictví v oblasti magnetoterapie.
 • V letech 1986–2001 byl primářem na magnetoterapeutickém oddělení v nemocnici v Městci Králové.
 • Prosadil magnetoterapii jako oficiální léčebnou metodu hrazenou pojišťovnou.
 • Od roku 1990 do roku 2015 pracoval na vývoji přístrojů UltiCARe, BioTorus, BioPulse a Theramag.
„Pulzní magnetické pole zasahuje celý organismus.
Prosazuje se ve vysokém procentu tam, kde ostatní léčebné metody nebyly účinné.“

výrok z knihy MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. MAGNETOTERAPIE V TEORII A PRAXI

MUDr. Jiří Jeřábek, CSc.

jiri_jerabek
 • Pracoval jako sekundární lékař a rozvíjel přístroje a metodiky aplikace pulzních magnetických polí. Z této aktivity vyplynuly i patenty na magnetoterapeutická zařízení. Publikované práce posléze sloužily jako podklad pro MZ k uznání magnetoterapie jako oficiální léčebné metody.
 • V letech 1983–1985 působil jako koordinátor resortního výzkumného úkolu Ministerstva zdravotnictví zaměřeného na použití pulzních magnetických polí v terapii. Výsledky výzkumu posloužily jako podklad pro zavedení magnetoterapie jako oficiální fyziatrické léčebné metody v oblasti rehabilitace a lázeňství.
 • V letech 1983–1984 spolupracoval při přípravě reprezentačních týmů juda a vzpírání na mistrovství světa. Spolupůsobil při výuce fyziologie studentů LFH UK, zejména v oblasti kardiologie.
 • Jako vědecký pracovník laboratoře ekotoxikologie na Institutu hygieny a epidemiologie Praha 10 vyvinul novou enzymatickou metodu stanovení katalázy v biologických vzorcích.
 • Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem ČSAV vyvinul analytický luminometr pro nespecifické stanovení toxických látek ve vzorcích vody a potravin. Vyvíjel luminometrickou metodu pro rychlé stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika na základě měření koncentrací ATP vzorků.
 • Spolupracoval s Ústavem hematologie a krevní transfúze při transplantaci kostní dřeně na poli stanovení aktivit acetylcholinesterázy a butyrylchlinesterázy.
 • V rámci nosného programu laboratoře spolupracoval na vývoji programu pro predikci difuse toxických mraků v rámci řešení možných havárií v chemickém průmyslu.
 • V roce 1992 jej ministr zdravotnictví dr. Bojar jmenoval ministerským poradcem pro magnetoterapii.
 • Od roku 1994 spolupracoval na různých vědeckých projektech, zejména pak na projektu EU COST 244, kde zodpovídal za epidemiologické a klinické studie elektromagnetických polí. Aktivně se zúčastňoval kongresů v Evropě, USA, Kanadě a Argentině.

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

ivo_hanke
 • FN Hradec Králové – Kardiochirurgická klinika
 • Zástupce přednosty pro hrudní chirurgii

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

tomas_uher
 • FN Brno – Klinika úrazové chirurgie
 • IC Klinika Brno

MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, CertCAAPR

mvdr-ales-tomek
 • Evropský specialista v oboru veterinární neurologie a neurochirurgie
 • Prezident Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
 • Odborný konzultant na Referenční klinice Jaggy, Brno (neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie a rehabilitace) a na klinice Prof. Dragana Lorinsona – Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, Vösendorf u Vídně.

Chcete využívat magnetoterapii i ve vaší lékařské praxi?