Jiří Chvojka

MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

 • Od roku 1987 byl expertem Ministerstva zdravotnictví v oblasti magnetoterapie.
 • V letech 1986 - 2001 byl primářem na magnetoterapeutickém oddělení v nemocnici v Městci Králové.
 • Prosadil magnetoterapii jako oficiální léčebnou metodu hrazenou pojišťovnou.
 • Od roku 1990 do roku 2015 pracoval na vývoji přístrojů UltiCARe, BioTorus, BioPulse a Theramag.

„Pulzní magnetické pole zasahuje celý organismus.
Prosazuje se ve vysokém procentu tam, kde ostatní léčebné metody nebyly účinné.“

výrok z knihy MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. MAGNETOTERAPIE V TEORII A PRAXI

MUDr. Jiří Jeřábek, CSc.


Pracoval jako sekundární lékař a rozvíjel přístroje a metodiky aplikace pulzních magnetických polí. Z této aktivity vyplynuly i patenty na magnetoterapeutická zařízení. Publikované práce posléze sloužily jako podklad pro MZ k povolení magnetoterapie jako léčebné metody.

Od roku 1983 do roku 1985 působil jako koordinátor rezortního výzkumného úkolu MZ o použití pulzních magnetických polí v terapii. Stejně jako dříve publikované práce, výsledky tohoto úkolu posloužily jako podklad pro zavedení magnetoterapie jako oficiální fyziatrické léčebné metody v oblasti rehabiltace a lázeňství.

V letech 1983-1984 spolupracoval při přípravě reprezentačních týmů juda a vzpírání pro mistrovství světa. Spolupůsobil při výuce fysiologie studentů LFH UK tejména v oblasti kardiologie.

Institut hygieny a epidemiologie Praha 10

Jako vědecký pracovník laboratoř ekotoxikologie s úkolem studia biologické aktivity aktivních forem kyslíku. Vyvinul novou enzymatickou metodu stanovení katalázy v biologických vzorcích. Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem ČSAV vyvinul analytický luminometr pro nespecifické stanovení toxických látek ve vzrocích vody a potravin. Vyvíjel luminometrickou metodu pro rychlé stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika, na základě měření koncentrací ATP vzorků. Zkonstruoval a patentoval analytický luminometr, který byl vyroben v malé sérii pro výše zmíněné účely. Spolupracoval s Ústavem hematologie a krevní transfúze při transplantaci kostní dřeně na poli stanovení aktivit acetylcholinesterázy a butyrylchlinesterázy. V rámci nosného programu laboratoře spolupracoval na vývoji programu pro predikci difuse toxických mraků v rámci řešení možných havárií v chemickém průmyslu.

V roce 1992 jmenován ministrem zdravotníctví Dr. Bojarem poradcem ministerstva pro magnetoterapii. Od roku 1994 spolupráce na různých vědeckých projektech, zejména pak v projektu EU COST 244, kde měl zodpovědnost za epidemiologické a klinické studie elektromagnetických polí. Aktivně se zúčastňoval kongresů v Evropě, USA, Kanadě a Argentině.

Jiří Jeřábek

Ivo Hanke

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

 • FN Hradec Králové - Kardiochirurgická klinika
 • Zástupce přednosty pro hrudní chirurgii
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

 • FN Brno - Klinika úrazové chirurgie
 • IC Klinika Brno
MUDr. Aleš Tomek, DipECVN, CertCAAPR

MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, CertCAAPR

 • Evropský specialista v oboru veterinární neurologie a neurochirurgie
 • Prezident Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
 • Odborný konzultant na Referenční klinice Jaggy, Brno (neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie a rehabilitace) a na klinice Prof. Dragana Lorinsona - Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, Vösendorf u Vídně.

Nezávazná poptávka

Pokud Vás naše produkty oslovily a rozhodnete se nás kontaktovat, vezměte, prosím, na vědomí, že zpracujeme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, za účelem vyřízení Vaší žádosti na základě oprávněného zájmu a v rámci následného plnění smlouvy, a to podle dále uvedených
zásad zpracování osobních údajů.
Informace pro zákazníky - spotřebitele
Vzorové odstoupení od smlouvy