Léčebnými účinky magnetického pole se začalo zabývat i Evropské

společenství v Bruselu. V roce 1992 byl Evropským společenstvím

vyhlášen projekt na optimalizaci magnetické indukce a frekvence pulzů

pod názvem COST 244. Nositelem úkolu byla česká společnost 2EL

z Nového Bydžova, výrobce přístrojů UltiCARe. Koordinátorem zadání

se stal MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. Hlavním přínosem bylo významné

snížení magnetické indukce a stanovení optimálního průběhu budícího

impulzu. Výsledek projektu byl přednesen a vyhodnocen v roce 1996

na prvním Světovém magnetoterapeutickém kongresu v Londýně.

Přístroje UltiCARe LT-99, BioTorus LT-100, BioPulse VF-XP

a Theramag VF-18P jsou výsledkem tohoto projektu.