NÁZEV

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 UltiCARe LT-99 SET

 generátor pulzů LT-99
 aplikátor A1C
 aplikátor A4C
 aplikátor B1C
 zdroj
 indikátor mag. pole

 UltiCARe LT-99 MAXI

 generátor pulzů LT-99
 aplikátor A4C
 zdroj
 indikátor mag. pole

 BioTorus LT-100 SET

 generátor pulzů LT-100
 zabudovaný do aplikátoru B1C
 aplikátor A1C
 aplikátor A4C
 zdroj
 indikátor mag. pole

 BioTorus LT-100 MAXI

 generátor pulzů LT-100
 zabudovaný do aplikátoru B1C
 aplikátor A4C
 zdroj
 indikátor mag. pole

 BioTorus LT-100

 generátor pulzů LT-100
 zabudovaný do aplikátoru B1C
 zdroj
 indikátor mag. pole

 BioPulse VF-XP

 generátor pulzů VF-XP
 aplikátor A1C
 aplikátor A4C
 aplikátor B1C
 indikátor mag. pole

 Theramag VF-18P

 generátor pulzů VF-18P
 aplikátor A1C
 aplikátor A4C
 aplikátor B1C
 indikátor mag. pole