MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

 

 

Od roku 1987 byl expertem
Ministerstva zdravotnictví
v oblasti magnetoterapie

Od roku 1989 byl konzultantem
Ministerstva zdravotnictví
v oblasti magnetoterapie

V letech 1986 - 2001 byl primářem na
magnetoterapeutickém oddělení
v nemocnici v Městci Králové

Prosadil magnetoterapii jako
oficiální léčebnou metodu
hrazenou pojišťovnou

Od roku 1990 dodnes pracuje
na vývoji přístrojů UltiCARe,
BioTorus, BioPulse a Theramag

Pulzní magnetické pole zasahuje celý organismus.
Prosazuje se ve vysokém procentu tam, kde ostatní léčebné metody nebyly účinné.
            
výrok z knihy MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. MAGNETOTERAPIE V TEORII A PRAXI